Κυριακή, 28 Σεπτεμβρίου 2008

Pink Floyd-Echoes part 1


And no one called us to the Land
and no one knows the where's or why's.
Something stirs and something tries
starts to climb toward the Light..

Δεν υπάρχουν σχόλια: