Κυριακή, 28 Σεπτεμβρίου 2008

Pink Floyd-Echoes part 1

video
And no one called us to the Land
and no one knows the where's or why's.
Something stirs and something tries
starts to climb toward the Light..

Δεν υπάρχουν σχόλια: